بعد از ثبت نام و پرداخت اطلاعات دسترسی به پنل حاوی نام کاربری و رمز عبور بلافاصله به موبایل وارد شده ارسال خواهد شد

info@ippayamak.ir

لطفا اطلاعات را دقیقا منطبق با اطلاعات کارت ملی تکمیل نمایید